Parliament Dissolution 2077 (2020)

: : 601 Views Nepal EntranceOn December 20, 2020 (Poush 5 2077), Nepal President orders House dissolution on the recommendation of Prime Minister of Nepal.

२० डिसेम्बर २०२० (पौष 20 २०७७ ) मा नेपाल राष्ट्रपतिले नेपालका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सदन विघटन भयो |